Jan C. van der Heide

De voorspellingen die paragnost Jan C. van der Heide ieder jaar weer doet, worden gepubliceerd in diverse media. Zijn voorspellingen voor 2012 kunt u hieronder lezen!

Voorspellingen 2012 door paragnost: Jan C. van der Heide    Bron: www.jancvanderheide.com
Jan C. van der Heide


Oegstgeest, 29 oktober 2011
Door Jan C. van der Heide


Voorspellingen 2012
Overal op internet, boeken, artikelen en op talloze andere plaatsen kunt u lezen over de 2012-voorspellingen. De meest gruwelijke toekomstvisies vervuld van toekomstshocks staan ons volgens tallozen te wachten. Middeleeuwse straffen die weer worden ingevoerd, waaronder vier-en-delen, handen afhakken.. En dat de wereld zal vergaan in één keer of bij stukje en beetje..

Ik wil geen eindeloze of extra destructieve bijdrage toevoegen aan het al bestaande en absolute ‘doemdenken’. Dat de aardbol of een atoombom binnenkort zal ontploffen en wij met zijn allen in het verderf worden gestort. ‘De Mayakalender is afgelopen..’ wordt er dreigend gezegd.

De wereld hoeft niet meer te vergaan. Op een bepaalde manier ìs de wereld al ‘vergaan…’. Denk aan de Eerste Wereldoorlog, de miljoenen slachtoffers, militairen die uit hun loopgraven klommen en zich in het spervuur van mitrailleurs wierpen. Mensengolf na mensengolf, tienduizenden slachtoffers per dag… De Tweede Wereldoorlog, de ruim 6 miljoen vergaste Joden, de miljoenen slachtoffers aan het West- en Oostfront… de ruim 106.000 Joden die uit Nederland werden gedeporteerd en vermoord…

Wat willen we nog meer weten over ‘het vergaan van de wereld…’?

Wij met zijn allen moeten er voor waken dat er nooit, nimmer of ooit, De Derde Wereldoorlog zal uitbreken… Daar zijn we min of meer allemaal voor aansprakelijk… Zwíjg nóóit…! Zeker niet in moeilijke economische en maatschappelijke tijden! Een oorlog is dan dichterbij dan je denkt. Laat dan massaal vóór die tijd, je stem horen. Wat er ook gebeurt: ‘Dat nooit meer…!’.

Je hoeft er geen helderziende of koffiedikkijker voor te zijn om waar te nemen dat er zich intens gemeen donkere wolken samenpakken boven; Europa, Japan, de VS, China, Rusland, Brazilië, India… Geen land uitgesloten! De afbrokkelende economie, luidt gevaarlijke tijden in. We hebben allemaal met elkaar te maken, we zijn als de golven van de zee, vloeien in elkaar over. De hegemonie, de bittere strijd om de wereldmacht, staat aan de vooravond van het uitbreken.. En dan zwijgen we nog maar over het Midden Oosten, Syrië, Iran…

Het jaar 2012 en daarna, is tevens een periode van bezinning, het verzetten van bakens, de prikkeling van creativiteit. Het vinden van nieuwe oplossingen.. De uitgeholde ‘normen en waarden’ uit het verleden kunnen de vuilnisbak in. We hebben gezien tot wat het leidt..; hebzucht, egoïsme, geld & goed, chaos is de oogst… De tijd van de nieuwe waarden en de daarbij behorende normen breekt aan; een cocktail van ‘medemenselijkheid en spiritualiteit’ gaat aanbreken als U dat wilt!

Wat gaat er komen
De onzekerheid over de toekomst is groot, de angst en de ontwikkelingen in kern zijn onvoorspelbaar. Soms weten we alleen maar een heel klein beetje over erg weinig als we het over de toekomst hebben.

Door de economen, financiers, pensioen-/verzekeringsdeskundigen, bankiers, weten we hoe moeilijk voorspellen is. Hoe fout mensen kunnen zitten al worden ze experts genoemd. In de glazen bol kijken was beter geweest voor mens & wereld, lijkt het. Maar een alom gehanteerde, universele waarheid is? Achteraf heeft iedereen alle gebeurtenissen altijd goed voorspeld. Of je hoort kreten als iets in het nieuws komt ‘Ja, dat heb ik altijd al gezegd…’. Ja, iedereen weet alles achteraf altijd precies. Vergelijkbaar met de wijsheid achteraf…

Voorspellen is lastig… Doe maar eens een voorspelling over je eigen leven? Wat doe ik over een jaar vanaf dit moment gerekend? Ja! Waar ben ik dan? Waar houd ik me mee bezig? Welke gebeurtenissen hebben er dan inmiddels plaats gevonden? Hoe zullen mijn persoonlijke omstandigheden dan zijn? Hoe is mijn privéleven? Heb ik wel of geen partner? Hoe is het gesteld met mijn familieleden en ieder familielid apart? Hoe is het met mijn werk of studie? Je huwelijk? Je relatie, je kinderen, je huisdieren? Allemaal vragen. Schrijf al die voorspellende antwoorden op al die vragen maar eens op. En ga over een jaar je voorspellingen nog maar eens bekijken, controleren hoeveel ervan klopt.

Het zal u opvallen. Alles blijkt vaak zo anders te zijn dan je denkt of voelt. Al die dingen die tegen de rede, de ratio ingaan, het is soms verbijsterend.., hoe de dingen ‘in het echt’ zijn gegaan… En vaak lijnrecht tegen je gevoel in. Voorspellen is bepaald geen hogere wiskunde of een optelsommetje…, de factor X kan een grote rol spelen. En zal het jaar 2012 grimmig, grillig, onberekenbaar, ‘onvoorspelbaar’ maken…

Met andere woorden, het wordt nog erger, veel erger dan we nù denken en aanzienlijk positiever dan we verwachten… Het wordt een cryptisch jaar met vele tegenstellingen. Een jaar vol mysterie met een open einde…, dat zal eindigen in een splitsing van drie wegen… Het is zaak dat aan het einde van 2012, de goede keuze wordt gemaakt. Het is op allerlei niveaus bepalend voor de verdere toekomst van mens en wereld.

In het koffiedik verscholen
De dingen die in de 2012-wereld gaan plaatsvinden? Ik denk dat het niet goed en gezond is om dàt ten volle en als menselijk wezen vóóraf volledig te willen ervaren of te willen omvatten. Bepaalde dingen gaan je verstand te boven en je kunt je er mentaal aan vertillen, alleen al door het (proberen) waarnemen ervan. De toekomst van Syrië, Iran wat daar allemaal gaat gebeuren, stel je voor dat je dat helemaal met je geestesoog zou waarnemen. Je slaapt dan geen nacht meer. Dat is bepaald niet gezond voor iemand. Als ik eerlijk ben, ik wil het op geen enkel niveau en detail weten…

De naoorlogse tijd, de periode na de Tweede Wereldoorlog, geen tijd is zo grimmig geweest als de periode waarin we nu leven. En de tijd die komen gaat. Aardverschuivingen op politiek en maatschappelijk terrein liggen in het nabije verschiet.

Extra oppassendheid is op zijn plaats! De politiek op de voet volgen is een must! De bestuurders op de vingers blijven kijken! Kritisch volgen tot de laatste komma’s en punten! De huidige tijd is uiterst gevaarlijk, mondiale kneveling van de burger dreigt. De economie, gebrek aan geld, voedsel-, grondstoffenschaarste worden als duimschroeven gebruikt, pressiemiddelen om het publiek aan banden te leggen. De mond te snoeren. Het China-model wordt in het westen sluipend ingevoerd. Absolute macht aan de Staat. Wetten worden door de (schijn)parlementen heen gejaagd, in plaats dat het via referenda aan het volk wordt voorgelegd. Een soort politbureau wordt boven de democratie geplaatst.

We verkeren met zijn allen in een crisis; politiek, economisch, maatschappelijk bezien. En laat je niet geruststellen door woorden als: ‘Het valt wel mee…’, ‘Ga maar rustig slapen…’, ‘Het loopt zo’n vaart niet…’.

Je hoort soms van mensen die zeggen: ‘Ach, voorspellen? Wat er in de toekomst gaat gebeuren dat lees ik straks wel in de krant..’. Ja, maar op het moment dat je het in de krant leest, zijn we te laat. Voorspellen heeft nog een andere functie. Voorspellingen zijn er om er voor te zorgen dat bepaalde dingen niet gebeuren.

Indutten is levensgevaarlijk, zand in je ogen laten strooien is geen optie… Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

De geschiedenis herhaalt zich? De tijden worden uiterst zwaar. We staan in overdrachtelijke zin, aan het prille begin van de jaren dertig van de vorige eeuw en op een bepaalde manier is de situatie NU veel ernstiger…!

Visioen uit grijs verleden
Misschien is het wel aardig om eerst naar een moment van 40 jaar terug te gaan in mijn eigen leven. Welke weg een visioen kan afleggen. Ik weet nog dat ik Philips schreef, met het volgende ‘idee’. Mogelijk kunt u een apparaat ontwikkelen, als je een bandje inspreekt en dat bandje in een typemachine doet, dat de tekst automatisch wordt uitgetypt. Ik kreeg een heel aardige brief terug van een Philips-ingenieur die schreef: ‘heel toevallig zijn we met de ontwikkeling van een dergelijk apparaat bezig…’. Grappig, dezelfde voorspellingen, visioenen, ideeën duiken verspreid over de hele wereld vaak op, ongeveer in dezelfde tijd.

Maar dat gaat niet altijd op. Ik weet nog dat ik een (uit)vinding had gedaan, van iets dat op de hele wereld niet bestond. Toen ik in de auto zat, zag ik het opeens voor me, ik hoefde het visioen/uitvinding alleen maar ‘op te vangen’, te zien. In al mijn onschuld heb ik mijn visioen aan iemand verteld. Hij had kennelijk goede relaties in de USA. Vlak na mijn gesprekje met die persoon, is mijn uitvinding in de USA in productie genomen. Een ander is schatrijk van mijn idee geworden.. Soms wordt ‘het toeval’ een handje geholpen en dan is het niet ‘toevallig’ meer.. ‘Ach, ja’, denk je dan…, het hoort allemaal bij leven. Liefde, geluk, ‘Het lot’. Maar één ding is wel zo ‘Het Lot’ is niet gelijk verdeeld in de wereld, onder de mensen. Het is mij opgevallen tijdens de reis in mijn leven, de één maakt alles mee en de ander wordt gespaard... Lijkt minder op zijn bordje te krijgen. ‘Dat is allemaal een kwestie van karma…’, zeggen sommige mensen. Het zou waar kunnen zijn of niet. Het leven is zo vervuld van mysteries, er zijn meer vragen dan antwoorden.

Terugblik
Er zijn websites die houden de score van mediums, van goede voorspellingen precies bij. Ik ontving mails dat volgens de ene website de correcte voorspellingen 29,02% was en volgens een ander 40,9% Het zou kunnen, ik heb ze niet geturfd. Ik weet in ieder geval dat er diverse voorspellingen (nog) niet zijn uitgekomen, maar een aantal wel.

Enkele van die juiste voorspellingen zijn: a) Een Nederlands boek wordt in Amerika verfilmd. b) Cohen was een warme en vaderlijke burgemeester in Amsterdam, daar was hij thuis en op zijn plaats…., maar hij lijkt steeds meer te verdwalen in Den Haag. Een schrijnende vorm van ontheemd zijn…. . c) De PvdA verkeert in een crisis die op een dramatische manier zal toenemen, een splitsing komt naderbij, waardoor de partij nog meer gaat verzwakken en uitgehold wordt. d) Berlusconi heeft zijn langste tijd gehad en verdwijnt van het toneel. e) Tussentijds moeten de pensioenen weer worden bijgesteld.

Mijn voorspelling over de ramp door de invoering van de Euro, deed ik al ruim 11 jaar geleden. Wat ik voorspelde over de economie, helaas, we horen, zien en lezen het nu allemaal dagelijks in de media. Een aantal jaren geleden voorspelde ik de komst van ‘voedselbanken’. Ten tijde van de voorspelling onderdrukte men een glimlach en zei opbeurend in gedachten: ‘Kom, kom…, een beetje positief blijven’. De voortschrijdende tijd, heeft het lachen doen verstommen. Hoe tragisch, het voedsel bij de voedselbanken valt vandaag aan de dag, bijna niet aan te slepen… De Neuro heeft wreed toegeslagen en bracht mensen aan de bedelstaf.

Wat gaat 2012 brengen?
De voorspellingen zijn globaal gerubriceerd, en verder kriskras schrijf ik op wat er voor mijn geestesoog opdoemt. Getoond in een beeld, geluid, gevoel… De geest moet niet in rubrieken worden ondergebracht, je moet met je geest kunnen reizen waarheen je wilt. Door Psi zijn we op een overkoepelende manier allemaal met elkaar verbonden, je kunt via Psi naar het verleden reizen of de toekomst. De kunst is, om het zuiver te proberen waar te nemen en de ruis door je eigen persoon uit te sluiten.. of uit te schakelen wat een hele prestatie zou zijn. En dus niet lukt, vaak maar een fractie.

Volgens de kansberekening is de kans erg klein dat een voorspelling uitkomt en zeker als je er alle mondiale factoren bij betrekt. Laten we hopen dat ‘nare’ voorspellingen niet zullen uitkomen en de goede wel…! Waarbij aangetekend een voorspelling houdt zich niet bezig met 31 december of 1 januari 2012…

Binnenland
Kinderen krijgen zorgplicht voor bejaarde ouders.

Een geliefde TV-programmamaker is gestopt wegens trieste omstandigheden dat met het privéleven te maken heeft. Wat pas later publiekelijk bekend zal worden.

In de zaak van Willeke Dost, het spoorloos verdwenen meisje in Drenthe, komt een curieuze wending. Het schept een opening voor de oplossing.

De democratie Nederland zal in een grote plaats een gevoelige slag te verduren krijgen, het zal diepgrijpen in het leven, politiek en maatschappelijk.

Beginnende brand in de Tweede Kamer. Rook in de gangen. ‘Het Binnenhof’ wordt extra beveiligd en gaat op een vesting lijken…

Een grootse creativiteit ontwikkelen politieke partijen om een vlieger op te laten over nieuwe belastingvormen: babyboombelasting, huur-, bejaarden-, pensioen-, ‘frisselucht-belasting’. Vooral de gemeenten gaan de meest idiote bokkensprongen maken om de gemeentekas te vullen: parkeerbelasting voor je auto wordt zelfs in kleine dorpen ingevoerd. Mobieltjes-belasting! De vuilcontainers worden verkleind, als je een grote container wilt moet je extra betalen. Burgers gaan massaal optreden tegen de belachelijke, gemeentelijke heffingen.

Het gedoogkabinet krijgt in 2012 een stevige knauw door een onvoorziene gebeurtenis met een politiek kopstuk.

Oranje Boven, de witte anjer wordt in symbolische zin doorgegeven, overal de wapperende 3-Kleur, rood/wit/blauw…Heel Nederland vlagt… Maar het zal ook gepaard gaan met een droevige gebeurtenis, een toegedekte historie herleeft!

Leegstaande gevangenissen, onverkoopbare kantoorgebouwen worden gebruikt voor herhuisvesting van gezinnen die hun hypotheek niet meer konden betalen en op straat zijn gezet. Door gebrek aan geld is de maatschappij aan het vastlopen…

De geestelijke nood veroorzaakt door de economie zal grote vormen aannemen. Geloofsgemeenschappen beleggen samenkomsten in huiskamers. Er zal een verschuiving van geloofsbeleving plaatsvinden. Er komt meer ruimte voor eigentijdse spiritualiteit.

Eufemistisch wordt er geroepen dat ‘de banken’ onder alles lijden… Het zal in de loop van 2012 steeds duidelijker worden dat niet de bank, maar het individu de rekening van de economische ellende gaat en moet betalen. De uiteindelijke pijn van gruwelbezuinigings-maatregelen is moedwillig door het gedoogkabinet doorgeschoven naar 2012. Het wordt het zwaarste jaar in allerlei opzichten van na de oorlog. Kortom het kent zijn weerga niet.. Het meest wijs lijkt het om voorbereid te zijn op enige verbijstering door de maatregelen die de staat gaat nemen… En? Het helpt niet…! De wereld staat aan de vooravond van een totale economische omwenteling. De economieën van de USA, China, India, Brazilië zullen worden meegesleept in de economische neergang van West-Europa. De Chinese aandelenbeurs zakt weg, vooral kleine beleggers zijn meteen bankroet.

De waarde van hypnose zal in de reguliere wetenschap worden herontdekt als een zeer bruikbaar, natuurlijk fenomeen om het geestelijk welzijn van de mens op diverse terreinen aanzienlijk te verhogen. Hersenonderzoekers zullen gezien nieuwe technieken om het functioneren van de hersens in kaart te brengen, zeer getroffen zijn door de werkzaamheid van hypnose op het menselijke brein.

De Europese Loterij is niet meer tegen te houden in Nederland, een zeer grote prijs gaat er vallen.

De rechterlijke macht komt in de schijnwerpers te staan in een zeer gevoelig liggende zaak. Een wijd vertakt netwerk komt aan het licht. Zelfs het hoogste rechtscollege, komt onder vuur te liggen. Belangenverstrengeling binnen hoge echelons van justitie, verregaande vriendjespolitiek volgens (on)betrouwbare bronnen. Gefluisterd wordt dat er raakvlakken zijn met kinderporno.

Inbraak bij het apen/proefdierencentrum in Rijswijk.

Er komt een adoptieplan voor ‘bejaarden’. ‘Neem een oudje in huis’ als aantrekkelijke bijverdienste in noodlijdende huishoudens. Het wordt leuren met de grijsaards. Een groep ouderen koopt zelfs een afgedankte kazerne om samen te wonen tot het einde.

Calamiteiten in de kernreactor van Borsele. Berichten druppelen naar buiten. Bezetting van een kernreactor in Nederland.

Een veldslag in de buurt van Rotterdam. Samenwerking tussen groepen die in het dagelijks leven niet compatibel zijn.

In Rotterdam Maasvlakte, gitzwarte wolken.

Een Nederlandse officier blijkt aan het hoofd te staan van een huurlingenleger.

Maxima zal in de nabije toekomst vaker naar Argentinië gaan.

Nederlandse zanger breekt internationaal door en hij heeft een tatoeage van een engel uit zijn leven.

Aanslag Amsterdamse metro in aanbouw.

Willem Alexander gaat weer vaker zelf vliegen, wat hem af te raden is. Ook in Argentinië niet!

Omstreden brief van Prins Bernhard uit de Tweede Wereldoorlog komt boven water.

De voorbereiding en komst van de nationale politie wordt een groot fiasco. ‘Stammenoorlogen’ tussen verschillende diensten ontstaan en worden uitgebreid in de media uitgemeten. Zelfbenoemde koningen in het politieapparaat willen hun macht niet opgeven. Het neemt de vormen aan van een heuse klucht. De criminaliteit kan intussen in alle rust tot volle wasdom komen omdat politieofficieren het te druk hebben met ruzie maken en rollebollend over straat gaan. De internationale misdaad gaat Nederland steeds meer beschouwen als luilekkerland, ze komen als vliegen op de strooppot af. De misdaadcijfers worden draconisch hoog.

Het publiek neemt de bonnenregen niet langer meer, er komt een massale betalings-weigering. Internet gaat een belangrijke rol spelen om de mensen te motiveren massaal de bonnen niet meer te betalen. Het systeem komt krakend tot stilstand.

De media duiken in de bonnenproblematiek. Er komen ernstige situaties aan het licht, zaken die hebben plaatsgevonden bij het incasseren van bonnen door deurwaarders en de sterke arm. Een verschrikkelijke situatie die er is geweest, het incasseren van bonnen lijkt een grote invloed te hebben gehad op de betrokken persoon.

Het stuit de individuele politieman steeds meer tegen de borst dat ze moeten fungeren als tollenaar in staatsdienst.

Aan de ongeschreven mediawet; ‘erotisch getinte verhalen, overmatige drank- en drugsconsumptie, sappige liefdes-en seksperikelen van Binnenhof-/Haagse-politici die worden niet wereldkundig gemaakt’. Aan dat stilzwijgend gedogen, door komt een einde aan! Het publiek krijgt volledige opening van zaken door de komst van een nieuw tijdschrift. Het publiek smult van de verhalen uit het directe, politieke leven. De waarheid opgevist uit de prullenbak. Alles in de sfeer van: ‘Als iemand stiekem rookt moet er ergens vuur zijn…’. Eerlijkheid wordt het devies. Vooral jongeren zijn het gelieg & bedrieg door ouderen op bepaalde posities, zat… Een frisse en jeugdige wind is er in aantocht.

Bekende ex-politica treedt in het huwelijk met een omstreden zakelijk kopstuk.

Testen op Afrikanen door wetenschappelijk onderzoek, geheime locatie voor stuitend onderzoek, wordt ontdekt.

Buitenland
Het fenomeen ‘bezetenheid’ speelt bij sommige misdaden een rol dat tot diep wetenschappelijk onderzoek zal leiden.

Piccadilly Circus bomaanslag Londen wordt voorkomen, Downingstreet 10 zwart geblakerd, aanslag verijdeld.

Europa verkeert in een sterfhuisconstructie. Door het stichten van het Verenigd Europa zou er nooit meer oorlog komen. Het lijkt er op, dat er juist door het Verenigd Europa, het kunstmatig samenvoegen van staten, het doordrukken van de eenheidsmunt Euro… oorlog/strijd dreigt te ontstaan…! Griezelige ontwikkelingen in de nabije toekomst. Het publiek neemt de gang van zaken niet langer. Massale protesten. De Euro wordt op langere termijn op non-actief gesteld. Tijdelijk wordt er nieuw geld in omloop gebracht en betalingen zullen vooral digitaal plaatsvinden.

Israël onderneemt actie, Syrië en Iran zullen uit elkaar vallen.

Hillary Clinton in de race voor presidentschap USA…?

Door een kleine oorzaak dreigt een totale wereldbrand te ontstaan.

Een internationale vloot groepeert zich in een wereldzee en stoomt op, een gevaarlijke crisis wordt in de kiem gesmoord. Als het er op aankomt, is de eenheid groter in de wereld dan werd ingeschat.

Wegens onverwachte ontwikkelingen geen tweede ambtstermijn voor Obama, alles komt opeens op losse schroeven te staan...? Oververmoeid. Gezondheidsproblemen. Maagklachten ten gevolge van stress? Hopelijk neemt Obama zich in acht zodat vitaliteit weer terugkeert.

De wereldwijde Occupyprotesten zullen geharnaste, grimmige staten tegenover zich krijgen, een politbureau in plaats van een democratisch proces wegens zogenaamde nationale noodsituaties. De invloed van het publiek wordt steeds kleiner en dat geldt niet alleen voor Midden Oostenlanden, maar ook voor het vrije westen. De knoet en de gesel wordt uit de kast gehaald…, de vrije meningsuiting wordt meer en meer aan banden gelegd. De USA gaat zich steeds meer en verder verwijderen van Europa…, ze maken alleen een uitzondering voor Engeland.

Noord Korea staat aan de vooravond van een totale ommekeer, door China wordt het proces bespoedigd.

Een bewijs van buitenaards leven heeft een vrouw uit Connecticut via haar smartphone opgevangen. Een opmerkelijk fenomeen, experts hebben er geen technische verklaring voor.

Mondiaal topoverleg wordt ernstig verstoord.

Op Europees niveau wordt voorgesteld om scooterbelasting in te voeren.

Het Verenigd Europa is vermolmd en gaat op termijn in afgeslankte vorm verder. Nederland en Duitsland gaan een samenwerkingsverband aan op monetair gebied. En krijgt navolging. Meerdere landen hebben belangstelling.

De Heilige stad Jerusalem zal van zich doen spreken, gevangen in een gouden gloed. Palestijnen en Israëlieten zullen door een wonder met elkaar in gesprek komen. Ontdekking onderaardse tempel met blauwe tegels, zal als een vingerwijzing worden beschouwd.

Hollywood zal wereldnieuws zijn door een zeer aangrijpende gebeurtenis. Een huis van horror, er worden gemummificeerde lichamen in het spookhuis aangetroffen.

Onbekend werk van Elvis Presley wordt ontdekt en zal een falsificatie blijken te zijn. Michael Jackson spreekt zijn arts vrij.

Troepen trekken zich samen in het Midden Oosten. Vredesmars vanuit het

Westen trekt naar het Midden Oosten…

Naar het Argentijns model van de ‘Dwaze Moeders’, zullen Israëlische en Palestijnse Moeders de handen in een gaan slaan. Eensgezind eisen ze een einde van de strijd. Ze willen niet meer dat hun zonen op het offerblok van haat worden gelegd.. Er zal een voorbeeldfunctie uitgaan van deze moeders! De Palestijnse Staat komt vele stappen dichterbij… Zoals de Israëlische en Palestijnse moeders met elkaar omgaan, zo zullen straks hun zonen met elkaar omgaan, hun dochters, hun mannen, hele volken zullen verbroederen…, omdat het de enige weg is om met z’n allen te overleven…!

België bestaat in de toekomst uit twee landen. Vlaanderen zoekt samenwerking met Nederland.

Sarkozy vertoont ‘in het geheim’ een Berlusconi-patroon.

Amerikaanse onderzoeken gaan aantonen dat koemelk helemaal niet zo gezond is. Een speciale waarschuwing komt er voor Nederland, waar de melkconsumptie het hoogste is ter wereld.

In de grootste gevangenis van de USA voor gevangenen die nooit meer vrij komen, breekt de meest ernstige opstand uit in de Amerikaanse historie.

Economie
China en Rusland zijn West-Europa aan het ‘opkopen’, vooral de industriegebieden, grote steden en hun centra zijn in trek. Er wordt betaald met energie, voedsel, koffie, thee, bulkgoederen…

Het publiek zal er steeds meer voor kiezen om Eurorekeningen in Dollarrekeningen om te zetten. Of geld van de bank halen en er andere valuta voor te kopen, de Australische Dollars komen erg in trek. Velen vullen hun kluis met baar goud. Er ontstaat een ongekend grote vraag naar bankkluizen bij de bank. De spaarrekeningen bij de bank zijn leeg en de kluizen vol met edelmetaal… Een teken aan de wand, een voortschrijdende ernstige destabilisering van de economie. Maar goud schept een gevoel van schijnveiligheid: bedenk altijd; goud en geld kan je niet eten…!

De economie die in zeer zwaar weer zit, is het eerste teken van transformatie. Wat desastreus lijkt, krijgt uiteindelijk een positieve wending. Volkeren van de wereld zullen de handen in een slaan om de aarde door het diepe dal heen te slepen. De welvaart of wat er nog van over is, wordt eerlijker verdeeld over de wereld. En het zal een totaal nieuwe periode inluiden… De staten zelf trekken meer macht naar zich toe, het individu moet plaatsmaken voor groepsbelangen. Van het individualistisch tijdperk zijn we op weg naar meer collectivisme… Of het een verrijking is? Het is in ieder geval noodzakelijk om ‘te overleven als mensensoort’. Het collectivisme en individualisme, komen hard tegen over elkaar te staan. Internationaal- en nationaal denken, socialisme en nationalisme gaan elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. De kloof wordt diep en grimmig.

In de toekomst heeft niemand meer geld in zijn zak, alles wordt via de elektronische weg over de wereld heen geschoven. Niet zozeer in geld uitgedrukt, maar ook via grondstoffen. Koper-, zilver-, platina-, goud-, koffie-, thee-rekeningen komen erg in trek.

Zoals gezegd de Euro wordt uitgehold via implosieve krachten, van binnenuit eet de munt zichzelf op. Behalve de omstreden hypotheek-portefeuilles, komen malafide geldstromen en valutahandel boven tafel en brengt het mondiale, economische kaartenhuis nog extra aan het wankelen.

Feitelijk en op de wat langere termijn blijkt er geen oplossing voor de Euromunt te zijn. In wezen is de Euro al afgeschreven door de Verenigde Staten van Europa, maar moet door de betrokken politici nog ‘geheim’ worden gehouden.

De faillissementen van bedrijven neemt dramatische vormen aan, vooral de ZZP-ers worden massaal getroffen.

Het is de vraag of de huidige directeur van de Nederlandse Bank op zijn post blijft als de inflatie verder gaat toeslaan.

Weer
Het wordt een prachtige, lange, warme, ‘prijswinnende’ zomer met nog niet eerder geëvenaarde uitschieters!, De winter 2012 - 2013 wordt polair koud, sneeuwbergen. Kortom een ijsbeer zou zich thuis voelen in Nederland. Maar velen voelen zich als een pinguïn die vergeten is een extra bontjas aan te trekken. Het wordt bitterkoud, met ongekend lage temperaturen.

Diversen
Een merkwaardige bacteriemutatie steekt de kop op. De bacterie lijkt bestand tegen verhitting. Na afkoeling van voedsel, vooral in vlees, muteert de bacterie zich razendsnel en tast de darmwand van de mens aan en veroorzaakt op de langere termijn neurologische problemen. De nieuwe generatie tot de tanden bewapende bacteriesoort, verspreidt zich als een olievlek en veroorzaakt een vorm van diarree. De bacterie lijkt zich ook te verspreiden via geïmporteerd voedsel waar vleesproducten in zitten. De bacterie wordt waarschijnlijk overgebracht door tropische steekvliegen die bacteriën in de bloedbaan brengen van dieren die voor de consumptie bestemd zijn.

We leven in het tijdperk van ‘De Elohim’, hooggeplaatste engelen die ons in moeilijke tijden onwrikbaar terzijde willen staan. We hoeven er alleen maar om engelenhulp te vragen en ‘De Elohim’ zullen ons helpen…

Een tweede ‘Goeie Mie’ doet haar verwoestende werk, verbijstering over het gifspook dat ze laat rondwaren in haar medische werk.

Het kasteeltje Drakestein komt weer tot leven. Kleur en fleur in de tuin, nieuwe aanplant, bloeiende bolgewassen. Een nieuwe periode gaat aanbreken.

Het gevangeniswezen en de straffen gaan op de schop. Als een veroordeelde kiest voor een gevangenis met een strak, sober en Spartaans systeem en hij bereid is om te werken, wordt de opgelegde straf aanzienlijk verminderd.

Er komt een onverwachte wending en ‘beweging’, in de zaak van het verdwenen meisje Madeleine McCann.

Voedsel
Een elektronisch bonnenstelsel voor het verkrijgen van voedsel van staatswege zal worden ingevoerd. Mensen getroffen door een grote armoede krijgen geen geld meer maar voedsel, zeep, de eerste levensbehoeften. ‘Een tas met boodschappen…’, wordt een begrip.

Het eetcollectief zal grote vormen aannemen. Mensen die de handen ineenslaan om toch een volwaardige maaltijd te kunnen eten. De een zorgt voor aardappelen, groenten, energie en de ander voor vlees, specerijen, boter, melk…

De boeren worden in de toekomst in eere hersteld, er zal steeds minder voedsel komen van de wereldmarkt. Maar meer en meer uit eigen land… Volkstuinen laten mensen overleven!

Voedsel wordt op de wereldmarkt een schaarste artikel en de prijzen die er voor worden betaald moet in baar goud worden voldaan. De ruilhandel onder de burgers zal tot grote bloei komen! Als alternatief wordt Monopolygeld in omloop gebracht onder vrienden, kennissen, familieleden, om nog een familiare micro-economie in stand te houden. Echt geld wordt er steeds minder verdiend en als je het hebt, zal dat worden achterhaald door inflatie, deflatie… en het de waarde bereiken van toiletpapier. Hoewel er straks uren in de rij gestaan moet worden om ‘een dergelijk rolletje WC-papier’ te kunnen bemachtigen… Het ontembare spook van schaarste, een monster met vele koppen, slaat toe…

Uitvindingen
Psycho-energetische energie blijkt in materie te kunnen doordringen wijst onderzoek uit.

Voor de wereldwijde internet-telefoonverbinding komt elektronica in de handel, waarmee je de vertraging in de ontvangst van het gesprek kunt opheffen.

Er wordt een apparaatje uitgevonden om je aura te meten, de energie ervan en de kleur. Het zal een belangrijke factor worden in de relatiebemiddeling. Als bepaalde combinaties van aurakleuren, intensiteit een match geven tussen twee personen dan kan het een positieve relatie worden in de toekomst. Ook kan het aura-apparaat bij sollicitaties worden gebruikt om te kijken of de sollicitant compatibel met het bedrijf of organisatie is.

Er wordt een uitvinding gedaan waardoor de lichaamsenergie en magnetisme van iemand wordt omgezet in stroom…, waarmee je de accu bijvoorbeeld van je mobiele telefoon kunt vullen. Een prachtige ontdekking, je mobieltje heeft altijd stroom.

Het lijkt net of de vindingrijkheid van de mens extra wordt gestimuleerd. We leven in een tijdperk van razend knappe vindingen. Wat zou u zeggen van de uitvinding van: a) beeld- en snuffelelektronica. Een speurhond kan dan op afstand, virtueel de koffer aanwijzen waar bijvoorbeeld drugs of explosieven in zitten b) een materialiseer- en dematerialiseerapparaat wordt uitgevonden. Het zal een ongekende bezuiniging opleveren en het spaart grondstoffen. c) Via getijdenstromen en golfslag, buizen in de branding, het gebruik maken van eb en vloed, zal in de toekomst een belangrijke aanvulling worden op de alternatieve energie. Een creatieve vorm van het opwekken van elektra en is aanzienlijk minder horizon vervuilend.

De mobiele telefoon van de toekomst wordt straks bediend door gedachtenkracht. Via telepathie kan je de boodschap aan je telefoon doorgeven en verzenden.

Koptelefoons, oortjes zullen in de toekomst zijn verdwenen. Je laat je implanteren met een chip je kunt je dan afstemmen op iedere zender en van binnenuit kan je luisteren. Ook toepassingen voor relaties, zodat je altijd samen kan praten of met je kinderen. (als ze dat willen, anders innerlijke knop omdraaien).

Er wordt een apparaatje voor (auto)motoren ontwikkeld die vlak voor de verbranding van het gasmengsel een stof aan het mengsel toevoegt waardoor het benzinegebruik aanzienlijk zal verminderen. Het zal de ontwikkeling van elektrisch aangedreven accuvoertuigen op een laag pitje zetten. Per saldo blijkt de productie van een accu/elektrisch voertuig onbetaalbaar te worden. De grondstoffen voor een accu zijn eerder uitgeput dan ingeschat en het ontmantelen van accu’s blijkt uiterst vervuilend. Het aanleggen van elektratankstations en leidingen is onbetaalbaar en door de elektrische straling worden meer mensen ongeneeslijk ziek dan door de CO2 uitstoot. En de economie laat geen ruimte voor diepte-investeringen i.v.m. elektrische voertuigen.

Een nieuw wapen wordt in de militaire strijd geïntroduceerd. Vederlichte munitie, een soort minuscule waterdruppels dat als een sproeiende waterstraal wordt afgeschoten. Het hecht aan de huid en heeft een neurologische inwerking.

TV’s, PC’s, Ipads worden binnen afzienbare tijd voorzien van een geurchip.

Een elektrisch wapen voor persoonlijk gebruik wordt ontwikkeld, het schiet als munitie elektrische bollen met gas geladen, een soort bolbliksem op het doelwit af. Het heeft de werking van een laserbom, desoriënterend en allesverblindend.

Entertainment
Bekende zangers/ zangeressen zullen een toekomstlied ten gehore gaan brengen om mensen zonder werk, huis, verzekering enig bestaansrecht te geven in hun tentenkamp.

Geliefde Nederlandse artiest zingt niet meer door verdrietige samenloop van omstandigheden. Hij gaat een stichting oprichten.

Een Nederlands kindsterretje zorgt in Duitsland voor topverkopen.


Een gelukkig nieuw jaar gewenst!

Hartelijke groeten,
 
Jan C. van der Heide
Hypnotherapeut & paragnost